Activitatea de advocacy a A.S.P.S.S.U. se axează în principal pe participarea activă la dezbaterea proiectelor de acte normative din domeniul Situațiilor de Urgență inițiate de autoritățile competente, în vederea luării în considerare în procesul legislativ și a propunerilor venite din partea Serviciilor Private pentru Situații de Urgență, având în vedere că noi, pompierii privați, suntem în permanență racordați la cerințele pieței și la nevoile reale ale beneficiarilor.

De altfel, acesta este și scopul declarat al A.S.P.S.S.U.  – sporirea performanțelor în domeniul specific, printr-o mai bună reprezentare a societăților prestatoare de servicii pentru Situații de Urgență, în relația cu autoritățile, prin inițierea și menținerea unui dialog eficient cu acestea.

Un obiectiv îndrăzneț al Asociației este și conștientizarea factorilor responsabili pentru  includerea în viitoarele ghiduri de finanțare a unor programe destinate mediului privat cu posibilitate de accesare a fondurilor europene pentru achiziții de autospeciale sau alte mijloace tehnice A.I.I.

Alte obiective urmărite pe termen mediu și lung:

  1. a) Armonizarea reglementărilor naţionale cu legislația europeană în domeniu și  promovarea soluţiilor şi sistemelor de protecție la foc noi și eficiente lansate pe piețele de profil românească și europeană;
  2. b) Larga mediatizare și promovare a metodelor şi activităţilor cu caracter preventiv, de apărare împotriva incendiilor şi de reducere a riscului de incendiu;
  3. c) Asigurarea unui parteneriat social viabil, competent şi reprezentativ pentru a furniza autorităţilor competenţa (expertiza) tehnică necesară în elaborarea actelor normative specifice domeniului;
  4. d) Formarea profesională, coerentă și modernă a persoanelor implicate în activitatea de securitate la incendiu;
  5. e) Integrarea Asociaţiei în reţeaua internaţională a asociaţiilor de profil similar.