Advocacy

Activitatea de advocacy a A.S.P.S.S.U. se axează în principal pe participarea activă la dezbaterea proiectelor de acte normative din domeniul Situațiilor de Urgență inițiate de autoritățile competente, în vederea luării în considerare în procesul legislativ și a...
COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

Asociația Societăților Prestatoare de Servicii în Situații de Urgență din România constată cu îngrijorare amplificarea fenomenului declanșării de incendii de proporții la mai multe obiective pe teritoriul țării. Pentru a da numai două exemple recente, trei depozite de...