Advocacy

Activitatea de advocacy a A.S.P.S.S.U. se axează în principal pe participarea activă la dezbaterea proiectelor de acte normative din domeniul Situațiilor de Urgență inițiate de autoritățile competente, în vederea luării în considerare în procesul legislativ și a...